ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) “The birth, acme and decline of retrograde pyelography in the evaluation of urologic disorders.”   2nd International Congress on the History of Urology. 18-20/5/2001

 

2) “Unknown methods of uncircumcision according to Oribasius (4th Century A.D.)”   2nd International Congress on the History of Urology. 18-20/5/2001

 

3) “Treatment of haematuria after the application of intravesical infusion of BCG with intravesical administration with GMCSF”.   7th Congress of the Mediterranean Urological Association, Marrakech-Morocco, September 3-6, 2001

 

4) “Urolithiasis on the Byzantine throne” S. 7nth Congress of the Mediterranean Urological Association, Marrakech-Morocco, September 3-6, 2001

 

5) “Sperm disorders according to the Byzantine medical writers (4th-11th Century)”.  7nth Congress of the Mediterranean Urological Association, Marrakech-Morocco, September 3-6, 2001

 

6) “Retained calculi and complications of extracorporeal shock wave lithotripsy: Evaluation with helical computed tomography.”   The 8th European Symposium on Urogenital Radiology. 13-16 September, Rotterdam, The Netherlands.

 

7) “Causes of subfertility according to Byzantine physicians”.  2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. 14-16 June 2002.

 

8) “Factors influencing semen improvement and fertility after high ligation of internal spermatic vein”.   2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. 14-16 June 2002

 

9) “Disorders of Erectile Function according to Byzantine physicians”. 2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. 14-16 June 2002

 

10) “The use of Nesbit operation for correcting the curvature of the penis in Peyronie’s disease”.  2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. 14-16 June 2002

 

11) “Safety and Efficacy of the Combination Intravesical Instillations, of Interferon Alpha-2b and Mitoxantrone, for the treatment of Superficial Bladder Cancer”.   26th Congress of the Societe Internationale d’ Urologie. Stockholm, Sweden, 8-12/9/2002.

 

12) “The use of helical computer tomography for the detection of urolithiasis or other causes of renal colics.” 26th Congress of the Societe Internationale d’Urologie. Stockholm, Sweden, 8-12/9/2002

 

13) “Investigation of Arterial Blood Pressure Changes after Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy by the use for the first time of Ambulatory Blood Pressure Monitoring”. 20th World Congress on Endourology & Shock Wave. Genoa, Italy, 19-22/ 9/ 2002

 

14) “SWL for kidney stones decreases blood pressure compared to ureteral stones”.   8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

 

15) “Management of impacted ureteral stones”.   8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

 

16) “Proximal ureteral stones: success rates and financial cost of treatment with ESWL in situ or after manipulation”.   8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

 

17) “Prostate operation and ageing process: long term effects on sexual and urinary function and quality of life”.   8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

 

18) “Modified ileal neobladder for continent urinary diversion: functional results after 9 years of follow up”.   8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

 

19) “Histological changes in ileal neobladder and ileal conduit mucosa: 4-years follow up”.  8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

 

20) “Risk factors and incidence of vesicourethral anastomotic strictures after radical retropubic prostatectomy”.   8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

 

21) “Colonoscopy effects on serum prostate specific antigen levels.  SIU International Congress on Urooncology, Sharm El Sheikh, Egypt, 19-23/10/2003.

 

22) “Modified S-pouch neobladder versus ileal conduit and a matched control population: a quality of life survey”.   Annual Meeting AUA, 8-13/5/2004, San Francisco, USA.

 

23)  “Augmentation Phalloplasty”.   16th Video Urology World Congress, Athens 23-25/6/2005.

 

24) “The use of InVance male sling for the treatment of stress incontinence”.   16th Video Urology World Congress, Athens 23-25/6/2005.

 

25) “V.I.P. (Vescica Ileala Padovana).A technique for neobladder formation following radical cystectomy.”   16thVideo Urology World Congress, Athens 23-25/6/2005.

 

26) “The use of tension free vaginal tape “SPARC” for the treatment of stress incontinence”.  16th Video Urology World Congress, Athens 23-25/6/2005.

 

27)  «Penis lengthening with girth enhancement: The surgical technique seen from the   «inside» together with human cadaver detail anatomical presentation». 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine. Copenhagen, 4-7 Δεκεμβρίου 2005.

28) “Cadaver dissection in medical education”.   3rd Balcan Congress on the History of Medicine. Thessaloniki 29/11-1/12/2007.

 

28) “The tension-free vaginal tape for managing female stress urinary incontinence in 95 cases”.   21st Annual Congress EAU, Paris, 5-8 Απριλίου 2006.

 

29) “Cadaver dissection in medical education”. 3rd Balcan Congress on the History of Medicine. Thessaloniki 29/11-1/12/2007.

 

30) “The history of the lymphatic system”.  3rd Balcan Congress on the History of Medicine. Thessaloniki 29/11-1/12/2007.

 

31) Transvesical prostatectomy through a 3cm incision: the minimal invasive technique for benign prostate hyperplasia for large prostates (>80cm).  EAU 4th SEEM, 17-18 October/2008, Tirana, Albania.

 

32) Green light laser 120W in the treatment of large prostates (>80ml). A single center experience.   EAU 4th SEEM, 17-18 October/2008, Tirana, Albania.

   

33) Vescica Ileala Padovana: Results of a single center in Greece.   EAU 4th SEEM, 17-18 October/2008, Tirana, Albania.

 

34) Penis lengthening protocol with the use of Andropenis Device. 1st Mediterranean Congress on Human Sexuality and Reproduction (26-28/10/2012), Pafos, Cyprus.

Βασίλης Πρωτογέρου
Βασίλης Πρωτογέρου
Ο Δρ. Βασίλης Πρωτογέρου είναι Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Βιογραφικό Ιατρού | Επικοινωνία Με Τον Ιατρό
Μιλήστε με το γιατρό