ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

1)  «European Society of Residents in Urology: που βρισκόμαστε και που βαδίζουμε; ». Ελληνική Ουρολογία 2004, 16:88-93.

 

2)   «Η σύγχρονη αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια μετά από ριζική προστατεκτομή». Ελληνική Ουρολογία 2004, 16:145-149.

 

Β. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1) «Έρευνα για την Εκπαίδευση των Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών» . 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. 14-16/4/1995.

 

2) «Αναλογία Ελεύθερου /Ολικού PSA του ορού: Βοηθάει στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη;» . 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 16-20/5/2000

 

3) « Η εφαρμογή της Αλλοπουρινόλης στην αντιμετώπιση της μη βακτηριακής προστατίτιδας».  26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 16-20/5/2000

 

4) « Η επίπτωση της κιρσοκήλης στο γενικό πληθυσμό: εκτίμηση με κλινική εξέταση, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» . 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 16-20/5/2000

 

5) «Αντιμετώπιση άμεσων επιπλοκών κατά τη διάρκεια της ριζικής προστατεκτομής».  15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27-30/9/2000

 

6) «Η αντιμετώπιση της αιματουρίας μετά από ενδοκυστικές εγχύσεις ΒCG με τον αυξητικό παράγοντα  GMCSF». 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27-30/9/2000

 

7) «Το Viagra στη θεραπεία ανδρών με στυτική δυσλειτουργία». 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27-30/9/2000

 

8) «Τα συμπτώματα από την ύπαρξη του pig-tail σχετίζονται με την τεχνική τοποθέτησης;».  15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27-30/9/2000

 

9) «Περίπτωση συνύπαρξης νεφρικού αγγειομυολιπώματος και ογκοκυττώματος στον ίδιο νεφρό».  8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής.18-21/4/2002

 

10) « Συσχέτιση του Gleason Score  αδενοκαρκινώματος προστάτου υλικού βιοψίας δια βελόνης και Ριζικής προστατεκτομής».  8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής. 18-21/4/2002

 

11) «14ετής εμπειρία στη θεραπευτική αντιμετώπιση των λίθων του ουρητήρα: επικράτηση ενδοσκοπικών μεθόδων-υπάρχει θέση πλέον για ανοικτή αντιμετώπιση;». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

12) «Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της ESWL και της ουρητηρολιθοτριψίας σε ασθενείς με λίθο κάτω τριτημορίου ουρητήρα με μέγεθος <6 mm». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

13) «Σύγκριση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας ενδοκυστικής έγχυσης Ιντερφερόνης (INFA2B) και μιτοξαντρόνης στην αντιμετώπιση επιφανειακού καρκίνου ουροδόχου κύστεως». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

14) «Σύγκριση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας ενδοκυστικής έγχυσης ιντερφερόνης (INFA2B) και επιρουβικίνης στην αντιμετώπιση επιφανειακού καρκίνου ουροδόχου κύστεως». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

15) «Η πλοειδία του DNA  ως προγνωστικός παράγοντας σε καρκίνο μεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστεως».  16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

16) «Η χρήση των αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων στην ορθότοπη εγκρατή νεοκύστη». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

17) «Η 2ετής εμπειρία μας στην αντιμετώπιση της αποφρακτικής καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ)  με τη συσκευή Prostalund Compact».16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

18) «Εκτίμηση της ποιότητας ζωής (QOL) με το ερωτηματολόγιο της EORTC-QLQC30 σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική κυστεκτομή λόγω Ca ουροδόχου κύστεως και δημιουργία ορθότοπης ή ετερότοπης νεοκύστης».16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

19) «Η εφαρμογής της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης για τη διερεύνηση των μεταβολών της αρτηριακής πίεσης μετά την εφαρμογή κρουστικών κυμάτων για τη θεραπεία της νεφρολιθίασης: πρώτη διεθνής ανακοίνωση». ΠΓΝΑ. 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

20) «Εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL) καλυκικών λίθων: διαφορά στη θεραπεία του λίθου και στην ύφεση των συμπτωμάτων». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

21) «Η εφαρμογή της ελικοειδούς CT στη διάγνωση του κολικού του νεφρού». ΠΓΝΑ. 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

22) «Σε ασθενείς με νεφρολιθίαση και νεφρικές κύστεις η εξωσωματική λιθοτριψία εμφανίζει μικρότερη αποτελεσματικότητα». ΠΓΝΑ. 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

23) «Θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με ενσφηνωμένους λίθου ουρητήρα».16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

24) «Εφαρμογή της εξωσωματικής λιθοτριψίας με κρουστικά κύματα στη θεραπεία της νόσου του Peyronie: η δικιά μας εμπειρία.». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

25) « Χειρουργική θεραπεία των μονήρων τοπικών υποτροπών μετά από ριζική νεφρεκτομή για νεφρικό καρκίνο».  16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

26) «Το CA 125 και CD 44 και το επιθηλιακό μεμβρανικό αντιγόνο (ΕΜΑ) ως προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο του νεφρού». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

27) «Η προγνωστική αξία της p53 σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη μετά ριζική προστατεκτομή».  16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

28) «Η σχέση της πλοειδίας του DNA  του βιοπτικού υλικού του προστάτη, με το στάδιο της νόσου, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή».   16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

 

29) «Η εφαρμογή της βελόνας 16G στη διορθική βιοψία του προστάτη. Σύγκριση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το παρασκεύασμα της ριζικής προστατεκτομής». 290  ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-24 Μαίου2003, Αθήνα.

 

30) «Επίδραση της εξωσωματικής λιθοτριψίας με κρουστικά κύματα (ESWL) στην αρτηριακή πίεση. Η πρώτη μελέτη με την εφαρμογή της μεθόδου της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (ABPM)».  290  ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-24 Μαίου2003, Αθήνα.

 

31) « Η εξελικτική πορεία των απεικονιστικών σκιαγραφικών μέσων και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ουρολογίας».  290  ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-24 Μαίου2003, Αθήνα.

 

 

32) «Η επίδραση της στυτικής δυσλειτουργίας στην ποιότητα ζωής ανδρών μετά από ριζική προστατεκτομή».  170 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 2004.

 

33) «Ίνωση σηραγγωδών σωμάτων μετά από ενδοπεϊκές ενέσεις προσταγλανδίνης Ε1 για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας». 170 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 2004.

 

34) «Νόσος Peyronie: Τεχνική Yachia υπό τοπική αναισθησία». 170 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 2004.

 

35) « Αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια στις γυναίκες με τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης».  170 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 2004.

 

36) «Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε 37 ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα».   3o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 25/6/2005, Μονεμβασιά.  

 

37) «Αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια στις γυναίκες με τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης».  3o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 25/6/2005, Μονεμβασιά.

 

38) «Σπάνιες επιπλοκές τοποθέτησης ουρητηρικών stent: η εμπειρία μας σε 5 περιστατικά».   3o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 25/6/2005, Μονεμβασιά.  

 

39) «Περίπτωση νέας εγκυμονούσας γυναίκας με πρωτοπαθές καρκίνωμα ουροδόχου κύστης».   3o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 25/6/2005, Μονεμβασιά.  

 

40) «Αυξητική φαλλοπλαστική μέσω μικρής τομής 2 cm. Τεχνική και μελέτη σε ανατομικό παρασκεύασμα.   5o Ανδρολογικό Συμπόσιο Πάτρας, Πάτρα, 17-19/3/2006

 

41) «Σπάνιες επιπλοκές τοποθέτησης ουρητηρικών stent»  18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 27/9-1/10/2006.

 

42) «Ανατομικές παραλλαγές σπλαχνικών κλάδων κοιλιακής αορτής».  27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα 24-27/11/2010.

 

43) «Οι νευραγγειακές δομές του θωρακικού τοιχώματος και η σημασία τους στη χειρουργική».  27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα 24-27/11/2010.

 

44) «Σταθμοί στην εξέλιξη των χειρουργικών εργαλείων». 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα 24-27/11/2010.

 

45) Τεχνική τοποθέτησης πεϊκής πρόθεσης.  7ο Ανδρολογικό Συμπόσιο Πάτρας, Πάτρα 4/12/2010.

Βασίλης Πρωτογέρου
Βασίλης Πρωτογέρου
Ο Δρ. Βασίλης Πρωτογέρου είναι Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Βιογραφικό Ιατρού | Επικοινωνία Με Τον Ιατρό
Μιλήστε με το γιατρό