Ερευνητικό Έργο

Έρευνα στην αντιμετώπιση της λιθίασης με χρήση ουρητηροσκοπίου ή SWL σε ειδικές περιπτώσεις (impacted lithiasis, urinary diversion), σε οικονομικές παραμέτρους της θεραπείας της λιθίασης και πιθανές επιπλοκές (Υπέρταση μετά από SWL) με αντίστοιχες δημοσιεύεις σε ξένα περιοδικά.

Ειδικότερα, πραγματοποίηση έρευνας με συνεργασία της Μονάδας Λιθοτριψίας της Β΄ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και του Υπερτασικού Ιατρείου της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΓΝΑ Αλεξάνδρα) για τη μελέτη της Επίδρασης της Λιθοτριψίας στην Αρτηριακή Πίεση. Η μελέτη αποτέλεσε και τη διδακτορική μου διατριβή. Τα αποτελέσματα της δημοσιεύτηκαν στο Journal of Endourology και σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια Στο 20th World Congress on Endourology & Shockwave στη Genoa (Italy), 19-22 Σεπτεμβρίου 2002, παρουσιάστηκε και στα Highlights του Συνεδρίου ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη.

Μελέτες πάνω σε χειρουργικές τεχνικές (διατήρηση αυχένα ουροδόχου κύστεως μετά από ριζική προστατεκτομή, αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας μετά από ριζική προστατεκτομή, τροποποιημένη νεοκύστη από ειλεό σε για εκτροπή ούρων μετά από ριζική κυστεκτομή) με αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά.

 Έρευνα στην ποιότητα ζωής των ουρολογικών ασθενών (επίδραση της ηλικίας και των επεμβάσεων του προστάτη, καθώς και της ορθότοπης νεοκύστης σε σύγκριση με ετερότοπη εκτροπή). Αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά.   

Επίσης κλινικοεργαστηριακή έρευνα για τη χρησιμότητα δεικτών όπως p53, CD44, CA 125, EMA στους καρκίνου του προστάτη και του νεφρού. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά.

Έρευνα στο εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής που αφορά στους κρεμαστήρες συνδέσμους του πέους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν:

  • Στο 16th Video Urology World Congress, Athens 23- 5/6/2005: “Augmentation Phalloplasty”.  

  • Στο 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine. Copenhagen, 4-7 Δεκεμβρίου 2005: «Penis lengthening with girth enhancement: The surgical technique seen from the «inside» together with human cadaver detail anatomical presentation». V. Protogerou et al.

  • Δημοσιεύτηκε στο Current σχετική εργασία: V. PROTOGEROU et al. “Long term results in augmentation phalloplasty through a 2-cm incision: technique, anatomical description in a human cadaver and satisfaction assessment.” Current Urology 2007; 1:174-178

 

Το 2007 συμμετοχή ως ερευνητής σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη για τη χρήση του Botox στην νευρογενή κύστη.  

Στα πλαίσια λειτουργίας του Ανδρολογικού Ιατρείου εκπόνηση ερευνητικού πρωτοκόλλου για την επιμήκυνση του πέους με τη χρήση της συσκευής Andropenis: « ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ “ANDROPENIS” ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΡΑΧΥ ΠΕΟΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ (ν. PEYRONIE) Ή ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΣΜΟΡΦΟΦΟΒΙΑ».

Βασίλης Πρωτογέρου
Βασίλης Πρωτογέρου
Ο Δρ. Βασίλης Πρωτογέρου είναι Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Βιογραφικό Ιατρού | Επικοινωνία Με Τον Ιατρό
Μιλήστε με το γιατρό