ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ελληνικών

1) Μέλος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (EOE)

2) Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων

3) Μέλος τμήματος Ανδρολογίας-Υπογονιμότητας ΕΟΕ (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

 

Διεθνών

1) Member of the European Association of Urology

2) Associate Member of Endourological Society

3) Μέλος GMC (Full and Specialist Registration, GMC Ref 6088975)

4) Μέλος European Society of Sexual Medicine (ESSM)

5) Μέλος International Society of Sexual Medicine (ISSM)