Παρουσίαση αποτελεσμάτων σχετικά με την επιμήκυνση πέους

11
Παρουσίαση στο 1ο Μεσογειακό Συνέδριο για την Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα και Αναπαραγωγή των αρχικών αποτελεσμάτων απο τη μελέτη που διεξάγεται απο το Ανδρολογικό Τμήμα του Αττικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σχετικά με την επιμήκυνση πέους."