ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1) Καθοριστική συμβολή στην έκδοση του φοιτητικού περιοδικού «Ιατρική Προοπτική» (1993).

2) Συμμετοχή στην έκδοση (μετάφραση) των «Secrets Ουρολογίας». Α. Κωστακόπουλος και συνεργάτες. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη. Copyright © 2000

3) Συμμετοχή στην έκδοση (μετάφραση) του «Άτλαντα Ουρολογικής Χειρουργικής» Α.Cockett, K. Koshiba, Μετάφραση- επιμέλεια .Κωστακόπουλος. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη. Copyright © 2004

4) Αρχισυντάκτης του περιοδικού «Έλληνας Ουρολόγος»,  επίσημη έκδοση της Επαγγελματικής Ένωσης Ουρολόγων Ελλάδος (2005).

5) Συμμετοχή στην Επιμέλεια της έκδοσης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Βασική Περιγραφική Ανατομική». Schunke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Weker K. Τόμοι Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. 1η Έκδοση Αθήνα 2007. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη. Συντονισμός-Γενική Επιμέλεια-Πρόλογος: Π.Ν. Σκανδαλάκης.

Βασίλης Πρωτογέρου
Βασίλης Πρωτογέρου
Ο Δρ. Βασίλης Πρωτογέρου είναι Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Βιογραφικό Ιατρού | Επικοινωνία Με Τον Ιατρό
Μιλήστε με το γιατρό