15 Φεβρουαρίου 2016

ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΚΑΛΗ ΣΤΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ.

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από καταιγιστικούς ρυθμούς οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με πληθώρα στρεσογόνων παραγόντων. Καθημερινά άνθρωποι όλων των ηλικιών δηλώνουν πως βρίσκονται κυριευμένοι από […]
Μιλήστε με το γιατρό