31 Οκτωβρίου 2018

Ψυχολογική Υποστήριξη

Στο χώρο του ιατρείου λειτούργει τμήμα Ψυχοσεξουαλικής Υποστήριξης και Ψυχοθεραπείας με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την επίτευξη μιας ομαλής σεξουαλικής λειτουργίας. Το sex therapy […]
31 Οκτωβρίου 2018

Ο άντρας μπροστά στο σεξουαλικό πρόβλημα…

Η εμφάνιση ενός σεξουαλικού προβλήματος στη ζωή ενός ατόμου χαρακτηρίζεται, συχνά, από συναισθήματα ντροπής και αμηχανίας. Ο άντρας μπροστά στο σεξουαλικό πρόβλημα νιώθει συχνά ανίσχυρος και […]
Μιλήστε με το γιατρό