Ονοματεπώνυμο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ

Ειδικότητα: Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών & Διευθυντής Ε’ Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General & Επιστημονικός Διευθυντής Androclinic.

Ημερομηνία Γέννησης: 06/06/1969

Διεύθυνση Ιατρείου: Bαλαωρίτου 4, 10671, Αθήνα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: vassilis_protogerou@hotmail.com | info@uroandrology.gr

Ιστότοπος: uroandrology.gr

Κλινικό Εργαστηριακό Έργο

Ειδικεύτηκα στην Ουρολογία στην Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου κατά την περίοδο Ιούλιος 1999 έως Ιούλιος 2003. Στο ίδιο χρονικό διάστημα συμμετείχα στις εργασίες και τα χειρουργεία της Λαπαροσκοπικής Μονάδας του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων και Χειρ/κής Νεφροπαθών του Λαϊκού Νοσοκομείου, της Γυναικολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου και της Παιδοουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία. Απόκτησα το τίτλο της ειδικότητας της Ουρολογίας τον Οκτώβριο του 2003.

Από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Ιανουάριο του 2004 εργάστηκα σαν Επιμελητής του Ουρολογικού τμήματος της Ιδιωτικής Κλινικής «ΙΑΣΩ General».

Μετεκπαιδεύτηκα στην Αγγλία (20/1/2004-20/10/2004 Clinical Fellow in Urology στο Guy’s Hospital) και (20/1/2004-30/9/2004 Clinical Fellow in Andrology στο Institute of Urology and Nephrology, Middlesex Hospital, London). Σε συνεννόηση με τους consultants Rick Popert (Guy’s Hospital) και David Ralph (Middlesex Hospital, Institute of Urology) συμμετείχα ενεργά στα ιατρεία γενικής ουρολογίας, καρκίνου του προστάτη, γενικής ανδρολογίας, ανικανότητας, υπογονιμότητας.

Παράλληλα συμμετείχα στα χειρουργεία όπου απόκτησα επίσης σημαντική εμπειρία στη λαπαροσκοπική και στη ρομποτική λαπαροσκοπική χειρουργική στην Ουρολογία. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκα στη χρήση Holmium laser για τη θεραπεία της ΚΥΠ, στη βραχυθεραπεία του καρκίνου του προστάτη, στη χρήση του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, στην τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων, σε μεγάλο φάσμα ανδρολογικών επεμβάσεων (Nesbit, Lue, Y-V plasty με διατομή του κρεμαστήρα συνδέσμου του πέους, επανασυρραφή του σπερματικού πόρου με χρήση μικροσκοπίου κ.α.). Απέκτησα επίσης σημαντική εμπειρία σε τεχνικές phaloplasty (radial artery και pubic).

Κατά την περίοδο 21/10/2004-21/12/2004 εργάστηκα ως Registrar in Urology στο West Wales General Hospital, Carmarthen. Συμμετείχα στις δραστηριότητες της κλινικής, στα εξωτερικά ιατρεία, και στα χειρουργεία όπου συμμετείχα σε μεγάλο φάσμα επεμβάσεων γενικής ουρολογίας (ενδοσκοπικές επεμβάσεις καθώς και μεγάλης βαρύτητας επεμβάσεις όπως νεφρεκτομή, ριζική προστατεκτομή, ριζική κυστεκτομή). Παράλληλα εκπαιδεύτηκα στην τοποθέτηση TVT για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων.

Από 2007 διδάσκω τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής πλέον ως Αναπληρωτής Καθηγητής.

Από 2010 υπεύθυνος του Ανδρολογικού Ιατρείου του Αττικού Πανεπιστημιακού Ιατρείου της Β’ Ουρολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής

Συνεχίζω την διεθνή παρουσία μου και ενημέρωση με συμμετοχή σε εκπαιδευτικό surgical course για την εφαρμογή της ταινίας ακράτειας ATOM. Μπιλμπάο, Ισπανία 15-16/3/2012, καθώς και με περαιτέρω ενημέρωση στην Ανδρολογία στο University College London Hospital (3-14/9/2012).

Ερευνητικό Έργο

2016: Πρωτόκολλο στο Αττικό Νοσοκομείο με θέμα “Εφαρμογή των βλαστικών κυττάρων για την αντιμετώπιση της Στυτικής Δυσλειτουργίας”. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρωτόκολλο σε συνεργασία με το ΙΒΕΑ (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών) της Ακαδημίας Αθηνών.

Έρευνα στην αντιμετώπιση της λιθίασης με χρήση ουρητηροσκοπίου ή SWL σε ειδικές περιπτώσεις (impacted lithiasis, urinary diversion), σε οικονομικές παραμέτρους της θεραπείας της λιθίασης και πιθανές επιπλοκές (Υπέρταση μετά από SWL) με αντίστοιχες δημοσιεύεις σε ξένα περιοδικά.

Ειδικότερα, πραγματοποίηση έρευνας με συνεργασία της Μονάδας Λιθοτριψίας της Β΄ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και του Υπερτασικού Ιατρείου της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΓΝΑ Αλεξάνδρα) για τη μελέτη της Επίδρασης της Λιθοτριψίας στην Αρτηριακή Πίεση. Η μελέτη αποτέλεσε και τη διδακτορική μου διατριβή. Τα αποτελέσματα της δημοσιεύτηκαν στο Journal of Endourology και σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια Στο 20th World Congress on Endourology & Shockwave στη Genoa (Italy), 19-22 Σεπτεμβρίου 2002, παρουσιάστηκε και στα Highlights του Συνεδρίου ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη.

Μελέτες πάνω σε χειρουργικές τεχνικές (διατήρηση αυχένα ουροδόχου κύστεως μετά από ριζική προστατεκτομή, αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας μετά από ριζική προστατεκτομή, τροποποιημένη νεοκύστη από ειλεό σε για εκτροπή ούρων μετά από ριζική κυστεκτομή) με αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά.

Έρευνα στην ποιότητα ζωής των ουρολογικών ασθενών (επίδραση της ηλικίας και των επεμβάσεων του προστάτη, καθώς και της ορθότοπης νεοκύστης σε σύγκριση με ετερότοπη εκτροπή). Αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά.

Επίσης κλινικοεργαστηριακή έρευνα για τη χρησιμότητα δεικτών όπως p53, CD44, CA 125, EMA στους καρκίνου του προστάτη και του νεφρού. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά.

Έρευνα στο εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής που αφορά στους κρεμαστήρες συνδέσμους του πέους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν:

  1. Στο 16th Video Urology World Congress, Athens 23- 5/6/2005: “Augmentation Phalloplasty”.
  2. Στο 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine. Copenhagen, 4-7 Δεκεμβρίου 2005:

«Penis lengthening with girth enhancement: The surgical technique seen from the «inside» together with human cadaver detail anatomical presentation». V. Protogerou et al.

Δημοσιεύτηκε στο Current σχετική εργασία:

  1. PROTOGEROU et al. “Long term results in augmentation phalloplasty through a 2-cm incision: technique, anatomical description in a human cadaver and satisfaction assessment.” Current Urology 2007; 1:174-178

Το 2007 συμμετοχή ως ερευνητής σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη για τη χρήση του Botox στην νευρογενή κύστη.

Στα πλαίσια λειτουργίας του Ανδρολογικού Ιατρείου εκπόνηση ερευνητικού πρωτοκόλλου για την επιμήκυνση του πέους με τη χρήση της συσκευής Andropenis: « ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ “ANDROPENIS” ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΡΑΧΥ ΠΕΟΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ (ν. PEYRONIE) Ή ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΥΣΜΟΡΦΟΦΟΒΙΑ».

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Ελληνικών

1) Μέλος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (EOE)

2) Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων

3) Μέλος τμήματος Ανδρολογίας-Υπογονιμότητας ΕΟΕ (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)

Διεθνών

1) Member of the European Association of Urology

2) Associate Member of Endourological Society

3) Μέλος GMC (Full and Specialist Registration, GMC Ref 6088975)

4) Μέλος European Society of Sexual Medicine (ESSM)

5) Μέλος International Society of Sexual Medicine (ISSM)

Συντακτικό Έργο

1) Καθοριστική συμβολή στην έκδοση του φοιτητικού περιοδικού «Ιατρική Προοπτική» (1993).

2) Συμμετοχή στην έκδοση (μετάφραση) των «Secrets Ουρολογίας». Α. Κωστακόπουλος και συνεργάτες. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη. Copyright © 2000

3) Συμμετοχή στην έκδοση (μετάφραση) του «Άτλαντα ΟυρολογικήςΧειρουργικής» Α.Cockett, K. Koshiba, Μετάφραση- επιμέλεια .Κωστακόπουλος. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη. Copyright © 2004

4) Αρχισυντάκτης του περιοδικού «Έλληνας Ουρολόγος», επίσημη έκδοση της Επαγγελματικής Ένωσης Ουρολόγων Ελλάδος (2005).

5) Συμμετοχή στην Επιμέλεια της έκδοσης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Βασική Περιγραφική Ανατομική». Schunke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Weker K. Τόμοι Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. 1η Έκδοση Αθήνα 2007. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδη. Συντονισμός-Γενική Επιμέλεια-Πρόλογος: Π.Ν. Σκανδαλάκης.

6) Συγγραφή κεφαλαίου στην έκδοση «Νευροανατομία» E. Johnson, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, © 2012.

Οργανωτικό – Διοικητικό Έργο

1) Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας (ΣΦΙΑ)

2) Μέλος Γεν. Συνέλευσης Ιατρικής Σχολής

3) Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Ειδικευομένων Ιατρών Μεσσηνίας

4) Αν. μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Γ.Ν.Ν. Κυπαρισσίας

5) Αν. μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Σισμανόγλειου Γ.Π.Ν

6) Μέλος Προεδρείου (Ταμίας) Δ.Σ. Σ.Ε.Ι.Α.Π. (Σωματείου Ειδικευομένων Ιατρών Αθήνας Πειραιά)

7) Αν. μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕ.ΣΥ. (Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας).

8) Μέλος τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής Ειδικευομένων Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

9) Εκπρόσωπος των Ειδικευόμενων Ελλήνων Ουρολόγων στην ESRU (European Society of Residents in Urology).

10) Αρχισυντάκτης του περιοδικού «Έλληνας Ουρολόγος», επίσημη έκδοση της Επαγγελματικής Ένωσης Ουρολόγων Ελλάδος.

11) Εκλογή ως Μέλους του ΔΣ του Τμήματος Ανδρολογίας-Υπογονιμότητας (ΑΝΔΡ.ΥΠΟ) (15/10/2011).

12) Επανεκλογή ως Μέλους του ΔΣ του Τμήματος Ανδρολογίας-Υπογονιμότητας (ΑΝΔΡ.ΥΠΟ) (119/10/2013).

13) Μέλος Επταμελούς Επιτροπής Κατάταξης από τη Γ. Συνέλευση της Οδοντιατρικής Σχολής (22-1-2014) για τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Ιατρικής στην Οδοντιατρική Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013)

14) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Σεμιναρίου “Πρωτοβάθμια αντιμετώπιση πολυτραυματία και Πρακτικό σεμινάριο τεχνικών συρραφής», Οργάνωση ΕΕΦΙΕ, 12-13/12/2014, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

15) Μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Μάρτιος 2015.

16) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Σεμιναρίου “Fundamentals in Trauma Management», Οργάνωση ΕΕΦΙΕ, 4-5/12/2015, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

17) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «1ου Διεθνούς Σεμιναρίου Πρακτικής Εξάσκησης Τοποθέτησης Ανδρολογικών Προσθετικών Υλικών», 20/2/2016, Εργ. Ανατομιας, Ιατρικη Σχολη ΕΚΠΑ.

Ως μέλος του Σ.Φ.Ι.Α. οργάνωσα μελέτη για την Εκπαίδευση των Φοιτητών της Ιατρικής. Τα αποτελέσματα της ανακοινώθηκαν στο1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας και στο 1ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής, Αθήνα, Απρίλιος 1995. Επίσης είχα καθοριστική συμβολή στην έκδοση του φοιτητικού περιοδικού «Ιατρική Προοπτική» (1993) καθώς και στην ίδρυση του Παναθηναϊκού Διαπανεπιστημιακού Φοιτητικού Ραδιοφωνικού Σταθμού «Οδύσσεια στα FM», ιδιοκτησίας των ΑΝΕ.ΣΧ.Ε.Π. (Ανεξάρτητα Σχήματα για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό).

Ως μέλος του Σ.Ε.Ι.Α.Π. οργάνωσα μελέτη για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών. Τα αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν σε Στρογγυλή Τράπεζα Ειδικευομένων στο ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, με θέμα: « Η εκπαίδευση στη Χειρουργική Ειδικότητα».

Στην Στρογγυλή Τράπεζα αυτή προέδρευα και είχα αναλάβει την ευθύνη οργάνωση και συντονισμού της.

Ως μέλος της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής Ειδικευομένων Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας οργάνωσα και ήμουν Συντονιστής σε Στρογγυλό τραπέζι/ Συνέλευση Ειδικευομένων, με θέματα που αφορούσαν στην Εκπαίδευση και την Επαγγελματική αποκατάσταση των ειδικευόμενων Ουρολόγων στο 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Καλαμάτα 25-29/9/2002.

Ως μέλος του ΚΕΣΥ συμμετείχα στη διαμόρφωση του πρώτου Σχεδίου Νόμου και Προεδρικού Διατάγματος που ρυθμίζουν τα σχετικά με τις Ιατρικές Ειδικότητες (τρόπος Έναρξης και Απόκτησης, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης κλπ).

Ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1st Mediterranean Congress on Human Sexuality and Reproduction (26-28/10/2012) συμμετείχα στην οργάνωση του Συνεδρίου.

Ως μέλος της επιτροπής εκπαίδευσης του ΙΣΑ συντονισμός και οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των Ιατρικών Ειδικοτήτων.

Ως Επίκουρος Καθηγητής και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, οργάνωση του «1ου Διεθνούς Σεμιναρίου Πρακτικής Εξάσκησης Τοποθέτησης Ανδρολογικών Προσθετικών Υλικών», 20/2/2016, Εργ. Ανατομίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

Συμμετοχή Σε Επιστημονικές Συναντήσεις

Ι. Προεδρεύων

1) Προεδρεύων στη Στρογγυλή Τράπεζα Ειδικευομένων στο ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής με θέμα: « Η εκπαίδευση στη Χειρουργική Ειδικότητα».

2) Member in the podium in Bladder cancer Poster Session. P. Perrin, H.Oukeira, M. Brausi, C. Sahin, A. Giouris, V. Protogerou, C. Ceroulli, A. Gelabert-Mas, I. Papos. 7nth Congress of the Mediterranean Urological Association, Marrakech-Morocco, September 3-6, 2001

3) Συντονιστής σε Στρογγυλό τραπέζι/ Συνέλευση Ειδικευομένων με θέμα την Εκπαίδευση και το Επαγγελματικά προβλήματα των νέων Ουρολόγων . 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

4) Προεδρεύων στην Επιστημονική Συνεδρία με θέμα: «Χειρουργική με βάση τις αποδείξεις» στην Επιστημονική Συνάντηση της ΑΝΔΡΥΠΟ στα πλαίσια του 21ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας. Αθήνα 11-14 Οκτωβρίου 2012.

5) Προεδρεύων στο 1ο Φοιτητικό Συνέδριο Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Αθήνα 17-18/5/2013.

6) Προεδρεύων στην Επιστημονική Συνεδρία με θέμα: «Καρκίνος του όρχεως: – Μερική Ορχεκτομή» στην 6η Επιστημονική Συνάντηση της ΑΝΔΡΥΠΟ. Ιωάννινα 18-19 Οκτωβρίου 2015.

ΙΙ. Προσκεκλημένος Ομιλητής

1) Παρουσίαση σε Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας 17/10/2001. Μάθημα ειδικευομένων με θέμα «Μεταστατικός καρκίνος του Προστάτη».

2) Ομιλία για τον καρκίνο του προστάτη. Βιβλιογραφική ενημέρωση υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 16/3/2002.

3) Προσκεκλημένος Ομιλητής με θέμα: « Τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση κατά την ειδικότητα. Το σχέδιο του Υπουργείου για την Εκπαίδευση». Στρογγυλό τραπέζι/ Συνέλευση Ειδικευομένων με θέμα την Εκπαίδευση και τα Επαγγελματικά προβλήματα των νέων Ουρολόγων . 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Καλαμάτα 25-29/9/2002.

4) Παρουσίαση για τη «Γονιδιακή θεραπεία στα νεοπλάσματα του ουροποιητικού». Βιβλιογραφική ενημέρωση στην Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Αθήνα 15/01/2003.

5) Ομιλία για τον επιφανειακό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως: νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα. Βιβλιογραφική ενημέρωση. Υπό την αιγίδα της Α’ και Β’ Πανεπιστημιακής Ουρολογική Κλιν. Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ουρολογικής κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δελφοί 8/3/2003.

6) Ομιλία για την ακράτεια από προσπάθεια. Ουρολογικό Σεμινάριο, «ΙΑΣΩ General» Αθήνα 21/6/2003.

7) Ομιλία για τη διατροφή και τον καρκίνο του ουροποιητικού. «ΙΑΣΩ General», Αθήνα 27/1/2005.

8) «Ουρολογικά προβλήματα στην άσκηση». Ομιλία στο 2ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Αθλητιατρικής. Οργάνωση Ε.Ν.Ι.Ε.Υ. και Αθλητιατρική Εταιρία Ελλάδας, Αθήνα 16-17/4/2005.

9) « Υπάρχει ανάγκη διάγνωσης της Στυτικής Δυσλειτουργίας;». 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της ΕΟΕ. Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας 20-22 Μαΐου 2005.

10) «Ακράτεια ούρων από προσπάθεια. Διάγνωση και αντιμετώπιση». Διάλεξη στο ΙΑΣΩ, Αθήνα 27/5/2005.

11) “Βιβλιογραφική ανασκόπηση των τελευταίων διεθνών άρθρων». Ομιλία στο ΙΑΣΩ General, Αθήνα 23/6/2005.

12) «Παθολογική φυσιολογία της ούρησης και της ακράτειας». 1ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συμπόσιο της Επαγγελματικής Ένωσης Ουρολόγων Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή. Λουτράκι, 2-3/9/2005.

13) « Γιατί ο ανδρολόγος πρέπει να γνωρίζει τη γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία». 5o Ανδρολογικό Συμπόσιο Πάτρας, Πάτρα, 17-19/3/2006

14) Ομιλία σε ημερίδα στο ΙΑΣΩ General με θέμα: « Σύγχρονη αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη με greenlight laser». Αθήνα 24/01/2008.

15) Προσκεκλημένος ομιλητής σε ημερίδα με θέμα: «1η Ετήσια εκδήλωση χειριστών Greenlight”, Αθήνα 17 /01/2009.

16) Ομιλία στο ΙΑΣΩ General με θέμα «Δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστεως» στα πλαίσια ομιλιών με γενικό θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης και Ουρολογικά Προβλήματα», Αθήνα 16/12/2010

17) Προσκεκλημένος ομιλητής στη διημερίδα «Μεσσηνιακές Ιατρικές Ημέρες», Καλαμάτα 13-14/5/2011.

18) Εκπαιδευτής σε Σεμινάριο Αντιμετώπισης και Συρραφής Τραύματος, Οργάνωση Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο» και Β΄ Προπαιδευτική Χειρ. Κλινική, Αθήνα 15/3/2012.

19) Εκπαιδευτής σε Σεμινάριο Αντιμετώπισης και Συρραφής Τραύματος, Οργάνωση Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο» και Β΄ Προπαιδευτική Χειρ. Κλινική, Αθήνα 15/3/2012.

20) Εκπαιδευτής σε Ημερίδα με θέμα: «Συρραφή-Αποκατάσταση τραύματος». Οργάνωση Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο» . Αθήνα 11/4/2013.

21) Ομιλητής στα επιστημονική συνεδρία της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας, Μαθήματα Ειδικευομένων «Χρήση εντέρου στην ουρολογία- Χειρουργική Ανατομική», Αθήνα 17.04.2013, “ΝΙΜΤΣ”.

22) Προσκεκλημένος Ομιλητής στις 33ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, με θέμα «Τι νεότερο στις διαταραχές της στύσης». Αθήνα 17-19/5/2013.

23) Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 9ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συνέδριο με θέμα «Τεστοστερόνη και Καρδιαγγειακό Σύστημα», Θεσσαλονίκη 17-20/10/2013.

24) Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο με θέμα «Πέος: Όργανο ή Λειτουργία; Το πέος ως όργανο». Ηράκλειο 16-19/10/2014.

25) Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Στυτική Δυσλειτουργία-Ακράτεια ούρων: Προάγγελοι για Καρδιομεταβολικά Νοσήματα;». 200 Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα 11-13/12/2014.

26) Εκπαιδευτής σε Σεμινάριο “Πρωτοβάθμια αντιμετώπιση πολυτραυματία και Πρακτικό σεμινάριο τεχνικών συρραφής», Οργάνωση ΕΕΦΙΕ, 12-13/12/2014, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

27) Προσκεκλημένος Ομιλητής με θέμα “Male Subfertility and Sexuality”, 2nd Mediterranean Congress on Human Sexuality and Reproduction. Αθήνα, MEGARON 3-4/4/2014.

28) Προσκεκλημένος ομιλητής στο Δορυφορικό Συμπόσιο: “Από την Πρόωρη Εκσπερμάτιση στη Στυτική Δυσλειτουργία”, με θέμα: “Πρόωρη εκσπερμάτιση: ο ρόλος της Δαποξετίνης”. 35ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 8-10 /5/2015.

29) Ομιλητής στην επιστημονική συνεδρία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας: Μαθήματα Ειδικευομένων «Stem cells in Erectile Dysfunction», Αθήνα 17.06.2015, “ΝΙΜΤΣ”.

30) Προσκεκλημένος ομιλητής με Θέμα: «Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική: είναι το μυστικό της αιώνιας ζωής που κρύβουμε μέσα μας;» στην 6η Επιστημονική Συνάντηση της ΑΝΔΡΥΠΟ. Ιωάννινα 18-19 Οκτωβρίου 2015.

31) Εκπαιδευτής σε Σεμινάριο “Fundamentals in Trauma Management», Οργάνωση ΕΕΦΙΕ, 4-5/12/2015, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

32) Προσκεκλημένος ομιλητής με Θέμα: «Θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας πριν την πεϊκή πρόθεση», 1ου Διεθνούς Σεμιναρίου Πρακτικής Εξάσκησης Τοποθέτησης Ανδρολογικών Προσθετικών Υλικών, 20/2/2016, Εργ. Ανατομιας, Ιατρικη Σχολη ΕΚΠΑ.

33) Εκπαιδευτής σε τοποθέτηση προσθετικών υλικών στο 1ου Διεθνές Σεμινάριο Πρακτικής Εξάσκησης Τοποθέτησης Ανδρολογικών Προσθετικών Υλικών, 20/2/2016, Εργ. Ανατομιας, Ιατρικη Σχολη ΕΚΠΑ.

34) Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: «Χειρουργικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας: Πεϊκή πρόθεση», 2nd Andrology Update, 3-5/6/2016, Πορταριά Βόλου.

35) Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: «Νεότερα δεδομένα στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες στους άνδρες», 5ου Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ., 17 – 20/6/2016, Πόρτο Χέλι.

ΙΙΙ. Παρακολουθήσεις Συνεδρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Αθήνα 15-17/11/1991

2) 45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23/11/1991

3) Συμπόσιο «Πολιτική Υγείας στην Ελλάδα. Στο σταυροδρόμι των επιλογών», Αθήνα 20-21/1/1995

4) 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα Απρίλιος 1995

5) 1ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής, Αθήνα Απρίλιος 1995

6) 1η Επιστημονική Διημερίδα 3ου Νοσ. ΙΚΑ, Αθήνα 14-15/2/1997

7) Εκπαιδευτικό Σεμινάριο « Καρκίνος Κύστεως». Ουρολ/κή κλιν. Θεραπευτηρίου

Ευαγγελισμός, Αθήνα 1999

8) 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, Αθήνα 2-4/4/2000

9) 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 16-20/5/2000

10) ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 18-22/11/2000

11) Εκπαιδευτικές Συνεδρίες Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 2000-2001

12) 21ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 30/3-1/4/2001

13) 22ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, 29-31/3/2002

14) ΠεΣΥ Πελοποννήσου. Εθνικό Σύστημα Συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και

Επαγγελματικής Ανάπτυξης-CME. «Καρκίνος προστάτη. Νεώτερα δεδομένα στην επιδημιολογία. Διάγνωση και αντιμετώπιση». Μάιος 2002

15) Ημερίδα: Λαπαροσκοπικές μέρες 2002 «Επιπλοκές λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική», Αθήνα 24/5/2002

16) Εκπαιδευτικές Συνεδρίες Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 2001-2002

17) 16ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα, 25-29 Σεπτεμβρίου 2002.

18) 23ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 29-30/3/2003

19) 290 Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2003

20) Εκπαιδευτικές Συνεδρίες Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 2002-2003

21) 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων. Αθήνα 11-13 Δεκεμβρίου 2003

22) 25ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 8-10/4/1005.

23) 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της ΕΟΕ. Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας 20-22 Μαΐου 2005.

24) 1ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συμπόσιο της Επαγγελματικής Ένωσης Ουρολόγων με Διεθνή Συμμετοχή. Λουτράκι, 2-3/9/2005.

25) 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Αθήνα 8-10 Δεκεμβρίου 2005.

26) 5o Ανδρολογικό Συμπόσιο Πάτρας, Πάτρα, 17-19/3/2006.

27) 26ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 5-7/5/2006.

28) 3η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ανδρολογίας της ΕΟΕ. «Η Ανδρολογία στο ύψος της-Θέσεις και αντιθέσεις στα 1000 μέτρα». 7/2/2009, Καλάβρυτα.

29) 29ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 9-10/5/2009.

30) 30ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 8-10/5/2010.

31) 7ο Ανδρολογικό Συμπόσιο Πάτρας, Πάτρα 4/12/2010.

32) Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης «Καρδιά κι αγγεία», Γρεβενά 12-13/3/2011.

33) 31ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 6-8/5/2011.

34) 4Η Επιστημονική Συνάντηση του τμήματος Ανδρολογίας –Υπογονιμότητας (ΑΝΔΡ.ΥΠΟ) της ΕΟΕ. 14-15/10/2011.

35) 21ου Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας. Αθήνα 11-14 Οκτωβρίου 2012.

36) 33ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες. Αθήνα 17-19/5/2013.

37) 9ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη 17-20/10/2013.

38) 34ο Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες. Αθήνα 2-4/5/2014

39) 22ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο 16-19/10/2014.

40) 35ες Αθηναϊκές Ουρολογικές Ημέρες, Αθήνα 8-10/5/2015.

41) 6η Επιστημονική Συνάντηση της ΑΝΔΡΥΠΟ. Ιωάννινα 18-19 Οκτωβρίου 2015.

Διεθνή

1) Sir Roy’s Cane’s European Forum on Immunosuppression in Organ Transplantation, Αθήνα 6-8/11/1990

2) 2nd International Congress on History of Urology, Κως 18-20/5/2001

3) 2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. Mykonos 14-16 June 2002

4) 20th World Congress on End urology & Shockwave.18th Basic Research Symposium. Genoa (Italy) 19th-22th September 2002.

5) 8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

6) “An introduction to Robotic Urology”, Symposium, Centre for Postgrade Professional Education, St Thomas Hospital, London 5-6 Feb 2004.

7) 16th Video Urology, World Congress, Athens, 23-25 June 2005.

8) 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine. Κοπεγχάγη, 4-7 Δεκεμβρίου 2005.

9) Συμμετοχή στο “ 191622-518 Investigator Meeting για τη χρήση του Botox στην νευρογενή κύστη”. Κωνσταντινούπολη 19-20/10/2007.

10) 12th ESSM Congress 2009. Λυών 15-18 Νοεμβρίου 2009.

11) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό surgical course για την εφαρμογή της ταινίας ακράτειας ATOM. Μπιλμπάο, Ισπανία 15-16/3/2012.

12) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό course για τη χρήση της συσκευής ED1000 για τη θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας, Αθήνα 20/4/2012.

13) 1st Mediterranean Congress on Human Sexuality and Reproduction (26-28/10/2012), Pafos, Cyprus.

14) Συμμετοχή στο 7ο Masterclass της AMS σε χειρουργικές τεχνικές ουρήθρας-γεννητικού συστήματος στο UCLH Hospital, 6-8 Νοεμβρίου 2013, Λονδίνο.

15) 17th Congress of the European Society for Sexual Health, 5-7/2/2015, Copenhagen. Denmark.

16) 2nd Mediterranean Congress on Human Sexuality and Reproduction. Αθήνα, MEGARON 3-4/4/2014.

Δημοσιεύσεις Σε Διεθνή Περιοδικά

1) “DNA flow cytometric, Histological and Hormonal Analysis of Sertoli Cell Only Syndrome (SECOS)”. International Urology Nephrology 33; 77-79, 2002

2) “Synchronous diagnosis of prostatic adenocarcinoma and sarcoidosis.” International Urology Nephrology 34: 361-363, 2002.

3) “Solitary neurofibroma of the spermatic cord”. International Urology Nephrology 34 (3): 373-375, 2002

4) “Solitary neurofibroma of kidney: Clinical, histological and chromosomal appearance”. Int Urol nephrology 2003; 35(1):11-3.

5) “Congenital dilation of Seminal Vesicle with agenesis of ipsilateral kidney: Symptoms and treatment.” International Urology Nephrology 35(1): 69-71, 2003.

6) “Shock Wave Lithotripsy for Urinary stones in Patients with Urinary Diversion after Radical Cystectomy”. Journal of Endourology 2002, 16 (10); 717-720.

7) “Radical Prostatectomy: Bladder Neck Preservation and Puboprostatic Ligament

Sparing-Effects on Continence and Positive Margins.”. Urology 60: 855-858, 2002.

8) “Spontaneous rupture of the Ureter, After Cystectomy and Creation of Orthotopic Ileal Neobladder: treatment with percutaneous nephrostomy and drainage”. J Endourol. 2003 Feb; 17(1): 33-5.

9) “Management and follow up of impacted ureteral Stones.” Urologia Internationalis 2003; 70 (4): 269-272.

10) “Prognostic significance of CA 125, CD 44 and Epithelial Membrane Antigen (EMA) in Renal Cell Carcinoma”.Urology 62 (2): 368-373; 2003.

11) “The prognostic value of p53 and DNA ploidy following radical Prostatectomy”. World J Urology 2003 Aug; 21(3):171-6.

12) “Comparison of success rates and financial cost of extracorporeal shock wave lithotripsy in situ and after manipulation for proximal ureteral stones”. Urological Research 31(4):286-290; 2003.

13) “SWL for kidney stones reduces blood pressure: use of 24-hour ambulatory monitoring for study of blood-pressure changes induced by SWL”. J Endourology 2004 Feb; 18 (1):17-22.

14) “Vesicourethral anastomotic strictures after radical retropubic prostatectomy the experience of a single institution”. Urologia Internationalis 2004; 72(1):17-20.

15) “Prostate Operation: long term effects on sexual function and urinary function and quality of life. Comparison with an age-matched control population”. Urological Research 2004 Mar 31

16) “Modified ileal neobladder for continent urinary diversion: functional results after 9 years of experience”. J. Urology 2004 Jun; 171(6, Part 1 of 2):2298-2301.

17) “DNA ploidy as a prognostic factor in muscle invasive transitional cell carcinoma of the bladder”. Urol Res 2004 Jul 17.

18) “Modified S-pouch neobladder versus ileal conduit and a matched control population: a quality of life survey”. BJU International 2004 Aug; 94(3):350-4.

19) “Long-term results of open transvesical prostatectomy from a contemporary series of patients”. Urology 2004 Aug; 64(2):306-10.

20) « Bilateral testicular intratubular germ-cell neoplasia, unclassified in an azoospermic patient”. Int J Urol 2007:14, 1051-1053.

21) RE: Desai et al.: Single-port transvesical simple prostatectomy: Initial clinical report. (Urology 2008; 72:960-965). Urology 2009; 73(6): 1425-1426

22) An alternative minimal invasive technique for large prostates (>80ml): Transvesical prostatectomy through a 3-cm incision. Urology 75: 184-186, 2010.

23) Penis ligaments: their use in “increasing” the size of the penis in penile augmentation procedures. Anatomical description in human cadavers and clinical results of a phalloplasty series. Αnnali Italiani di Chirurgia 81(3):199-204, 2010.

24) Lingual and Facial Arteries Arising from the External Carotid Artery in a Common Trunk. The American Surgeon 71: 151-154, 2011.

25) Laparoscopic treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH): overview of current techniques. Do our patients need it?BJU Int. 2011 Jul;108 (2):E8.

26) Reply by the Authors,2011; Urology 77(3), 768-769. Protogerou V

27) “Anatomical variation and morphology in the position of the palatine foramina in adult human skulls from Greece”. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2011.

28) Long term results in augmentation phalloplasty through a 2-cm incision: technique, anatomical description in a human cadaver and satisfaction assessment. Current Urology 2007; 1:174-178

29) Vescica Ileala Padovana (VIP): Perioperative, short- and long-term functional results obtained from a single center in Greece. Current Urology 5 (1), pp. 23-28, 2011.

30) “Horseshoe kidney: a review of anatomy and pathology” Surg Radiol Anat. Aug; 36(6):517-26, 2014.

31) «Complex anatomic variation in the brachial region.» Folia Morphol. Vol. 74, No. 1, pp. 118–121, 2015

32) «Combined variations of superior mesenteric artery branches». Am Surg. 2014 Apr; 80(4):E103-4.

33) “VIP neobladder (Padovana) reconstruction following radical cystectomy for bladder cancer. Complications, functional outcome and quality of life evaluation in 95 cases.” Ann. Ital. Chir., 2015; 86(4): 362-367.

34) “Use of lateral calcaneal flap for coverage of hindfoot defects: An anatomical appraisal”. Plastic Surgery International. Plast Surg Int. 2015;2015:212757.

35) The variable skeletal anatomical features of acromegaly in a male dry skull and the craniocervical junction”. FOLIA MORPHOLOGICA.

Κεφάλαια Σε Ξενόγλωσσα Συγγράμματα & Πρακτικά Συνεδρίων

1) “Retained calculi and complications of extracorporeal shock wave lithotripsy: Evaluation with helical computed tomography.” 8th European Symposium on Urogenital Radiology. 13-16 September, Rotterdam, The Netherlands. Eur. Radiol 2001, 11:D1-D21.

2) “Safety and Efficacy of the Combination Intravesical Instillations, of Interferon Alpha-2b and Mitoxantrone, for the treatment of Superficial Bladder Cancer”. 26th Congress of the Societe Internationale d’ Urologie. Stockholm, Sweden, 8-12/9/2002.BJU International 90(suppl.2), 138-144.

3) “The use of helical computer tomography for the detection of urolithiasis or other causes of renal colics.” 26th Congress of the Societe Internationale d’Urologie. Stockholm, Sweden, 8-12/9/2002. BJU International 90(suppl.2), 138-144.

4) “Investigation of Arterial Blood Pressure Changes After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy by the use for the first time of Ambulatory Blood Pressure Monitoring”. 20th World Congress on Endourology & Shock Wave. Genoa, Italy, 19-22/ 9/ 2002. J Endourology 16 (suppl 1), A17.

5) “Modified S-pouch neobladder versus ileal conduit and a matched control population: a quality of life survey”. Annual Meeting AUA, 8-13/5/2004, San Francisco, USA. J. Urol vol 171(4), p 40, April 2004.

6) Penis lengthening with girth enhancement: The surgical technique seen from the «inside» together with human cadaver detail anatomical presentation. The Journal of Sexual Medicine 2006; 3(suppl 3): 173-175. Book of Abstracts, 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine.

7) “The tension-free vaginal tape for managing female stress urinary incontinence in 95 cases”. 21st Annual Congress EAU, Paris. European Urology Supplements, Volume 5, Issue 2, April 2006, Page 270

Ανακοινώσεις Σε Διεθνή Συνέδρια

1) “The birth, acme and decline of retrograde pyelography in the evaluation of urologic disorders.” 2nd International Congress on the History of Urology. 18-20/5/2001

2) “Unknown methods of uncircumcision according to Oribasius (4th Century A.D.)” 2nd International Congress on the History of Urology. 18-20/5/2001

3) “Treatment of haematuria after the application of intravesical infusion of BCG with intravesical administration with GMCSF”. 7th Congress of the Mediterranean Urological Association, Marrakech-Morocco, September 3-6, 2001

4) “Urolithiasis on the Byzantine throne” S. 7nth Congress of the Mediterranean Urological Association, Marrakech-Morocco, September 3-6, 2001

5) “Sperm disorders according to the Byzantine medical writers (4th-11th Century)”. 7nth Congress of the Mediterranean Urological Association, Marrakech-Morocco, September 3-6, 2001

6) “Retained calculi and complications of extracorporeal shock wave lithotripsy: Evaluation with helical computed tomography.” The 8th European Symposium on Urogenital Radiology. 13-16 September, Rotterdam, The Netherlands.

7) “Causes of subfertility according to Byzantine physicians”. 2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. 14-16 June 2002.

8) “Factors influencing semen improvement and fertility after high ligation of internal spermatic vein”. 2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. 14-16 June 2002

9) “Disorders of Erectile Function according to Byzantine physicians”. 2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. 14-16 June 2002

10) “The use of Nesbit operation for correcting the curvature of the penis in Peyronie’s disease”. 2nd International Congress on Surgical Andrology and Sexual Surgery. 14-16 June 2002

11) “Safety and Efficacy of the Combination Intravesical Instillations, of Interferon Alpha-2b and Mitoxantrone, for the treatment of Superficial Bladder Cancer”. 26th Congress of the Societe Internationale d’ Urologie. Stockholm, Sweden, 8-12/9/2002.

12) “The use of helical computer tomography for the detection of urolithiasis or other causes of renal colics.” 26th Congress of the Societe Internationale d’Urologie. Stockholm, Sweden, 8-12/9/2002

13) “Investigation of Arterial Blood Pressure Changes after Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy by the use for the first time of Ambulatory Blood Pressure Monitoring”. 20th World Congress on Endourology & Shock Wave. Genoa, Italy, 19-22/ 9/ 2002

14) “SWL for kidney stones decreases blood pressure compared to ureteral stones”. 8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

15) “Management of impacted ureteral stones”. 8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

16) “Proximal ureteral stones: success rates and financial cost of treatment with ESWL in situ or after manipulation”. 8thMediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

17) “Prostate operation and ageing process: long term effects on sexual and urinary function and quality of life”. 8thMediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

18) “Modified ileal neobladder for continent urinary diversion: functional results after 9 years of follow up”. 8thMediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

19) “Histological changes in ileal neobladder and ileal conduit mucosa: 4-years follow up”. 8th Mediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

20) “Risk factors and incidence of vesicourethral anastomotic strictures after radical retropubic prostatectomy”. 8thMediterranean Congress of Urology. Herakleion, September 1-14, 2003.

21) “Colonoscopy effects on serum prostate specific antigen levels. SIU International Congress on Urooncology, Sharm El Sheikh, Egypt, 19-23/10/2003.

22) “Modified S-pouch neobladder versus ileal conduit and a matched control population: a quality of life survey”. Annual Meeting AUA, 8-13/5/2004, San Francisco, USA.

23) “Augmentation Phalloplasty”. 16th Video Urology World Congress, Athens 23-25/6/2005

24) “The use of InVance male sling for the treatment of stress incontinence”. 16th Video Urology World Congress, Athens 23-25/6/2005.

25) “V.I.P. (Vescica Ileala Padovana).A technique for neobladder formation following radical cystectomy.” 16thVideo Urology World Congress, Athens 23-25/6/2005.

26) “The use of tension free vaginal tape “SPARC” for the treatment of stress incontinence”. 16th Video Urology World Congress, Athens 23-25/6/2005.

27) «Penis lengthening with girth enhancement: The surgical technique seen from the «inside» together with human cadaver detail anatomical presentation». 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine. Copenhagen, 4-7 Δεκεμβρίου 2005.

28) “Cadaver dissection in medical education”. 3rd Balcan Congress on the History of Medicine. Thessaloniki 29/11-1/12/2007.

28) “The tension-free vaginal tape for managing female stress urinary incontinence in 95 cases”. 21st Annual Congress EAU, Paris, 5-8 Απριλίου 2006.

29) “Cadaver dissection in medical education”. 3rd Balcan Congress on the History of Medicine. Thessaloniki 29/11-1/12/2007.

30) “The history of the lymphatic system”. 3rd Balcan Congress on the History of Medicine. Thessaloniki 29/11-1/12/2007.

31) Transvesical prostatectomy through a 3cm incision: the minimal invasive technique for benign prostate hyperplasia for large prostates (>80cm). EAU 4th SEEM, 17-18 October/2008, Tirana, Albania.

32) Green light laser 120W in the treatment of large prostates (>80ml). A single center experience. EAU 4th SEEM, 17-18 October/2008, Tirana, Albania.

33) Vescica Ileala Padovana: Results of a single center in Greece. EAU 4th SEEM, 17-18 October/2008, Tirana, Albania.

34) Penis lengthening protocol with the use of Andropenis Device. 1st Mediterranean Congress on Human Sexuality and Reproduction (26-28/10/2012), Pafos, Cyprus.

Ελληνικές Δημοσιεύσεις

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1) «European Society of Residents in Urology: που βρισκόμαστε και που βαδίζουμε; ». Ελληνική Ουρολογία 2004, 16:88-93.

2) «Η σύγχρονη αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια μετά από ριζική προστατεκτομή». Ελληνική Ουρολογία 2004, 16:145-149.

Β. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) «Έρευνα για την Εκπαίδευση των Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών» . 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας. 14-16/4/1995.

2) «Αναλογία Ελεύθερου /Ολικού PSA του ορού: Βοηθάει στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη;» . 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 16-20/5/2000

3) « Η εφαρμογή της Αλλοπουρινόλης στην αντιμετώπιση της μη βακτηριακής προστατίτιδας». 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 16-20/5/2000

4) « Η επίπτωση της κιρσοκήλης στο γενικό πληθυσμό: εκτίμηση με κλινική εξέταση, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» . 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 16-20/5/2000

5) «Αντιμετώπιση άμεσων επιπλοκών κατά τη διάρκεια της ριζικής προστατεκτομής». 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27-30/9/2000

6) «Η αντιμετώπιση της αιματουρίας μετά από ενδοκυστικές εγχύσεις ΒCG με τον αυξητικό παράγοντα GMCSF». 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27-30/9/2000

7) «Το Viagra στη θεραπεία ανδρών με στυτική δυσλειτουργία». 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27-30/9/2000

8) «Τα συμπτώματα από την ύπαρξη του pig-tail σχετίζονται με την τεχνική τοποθέτησης;». 15ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο 27-30/9/2000

9) «Περίπτωση συνύπαρξης νεφρικού αγγειομυολιπώματος και ογκοκυττώματος στον ίδιο νεφρό». 8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής.18-21/4/2002

10) « Συσχέτιση του Gleason Score αδενοκαρκινώματος προστάτου υλικού βιοψίας δια βελόνης και Ριζικής προστατεκτομής». 8ΟΠανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής. 18-21/4/2002

11) «14ετής εμπειρία στη θεραπευτική αντιμετώπιση των λίθων του ουρητήρα: επικράτηση ενδοσκοπικών μεθόδων-υπάρχει θέση πλέον για ανοικτή αντιμετώπιση;». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

12) «Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της ESWL και της ουρητηρολιθοτριψίας σε ασθενείς με λίθο κάτω τριτημορίου ουρητήρα με μέγεθος Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

13) «Σύγκριση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας ενδοκυστικής έγχυσης Ιντερφερόνης (INFA2B) και μιτοξαντρόνης στην αντιμετώπιση επιφανειακού καρκίνου ουροδόχου κύστεως». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

14) «Σύγκριση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας ενδοκυστικής έγχυσης ιντερφερόνης (INFA2B) και επιρουβικίνης στην αντιμετώπιση επιφανειακού καρκίνου ουροδόχου κύστεως». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

15) «Η πλοειδία του DNA ως προγνωστικός παράγοντας σε καρκίνο μεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστεως». 16ΟΠανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

16) «Η χρήση των αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων στην ορθότοπη εγκρατή νεοκύστη». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

17) «Η 2ετής εμπειρία μας στην αντιμετώπιση της αποφρακτικής καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (ΚΥΠ) με τη συσκευή Prostalund Compact».16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

18) «Εκτίμηση της ποιότητας ζωής (QOL) με το ερωτηματολόγιο της EORTC-QLQC30 σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική κυστεκτομή λόγω Ca ουροδόχου κύστεως και δημιουργία ορθότοπης ή ετερότοπης νεοκύστης».16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

19) «Η εφαρμογής της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης για τη διερεύνηση των μεταβολών της αρτηριακής πίεσης μετά την εφαρμογή κρουστικών κυμάτων για τη θεραπεία της νεφρολιθίασης: πρώτη διεθνής ανακοίνωση». ΠΓΝΑ. 16ΟΠανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

20) «Εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL) καλυκικών λίθων: διαφορά στη θεραπεία του λίθου και στην ύφεση των συμπτωμάτων». 16ΟΠανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

21) «Η εφαρμογή της ελικοειδούς CT στη διάγνωση του κολικού του νεφρού». ΠΓΝΑ. 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

22) «Σε ασθενείς με νεφρολιθίαση και νεφρικές κύστεις η εξωσωματική λιθοτριψία εμφανίζει μικρότερη αποτελεσματικότητα». ΠΓΝΑ. 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

23) «Θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με ενσφηνωμένους λίθου ουρητήρα».16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

24) «Εφαρμογή της εξωσωματικής λιθοτριψίας με κρουστικά κύματα στη θεραπεία της νόσου του Peyronie: η δικιά μας εμπειρία.». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

25) « Χειρουργική θεραπεία των μονήρων τοπικών υποτροπών μετά από ριζική νεφρεκτομή για νεφρικό καρκίνο». 16ΟΠανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

26) «Το CA 125 και CD 44 και το επιθηλιακό μεμβρανικό αντιγόνο (ΕΜΑ) ως προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο του νεφρού». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

27) «Η προγνωστική αξία της p53 σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη μετά ριζική προστατεκτομή». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

28) «Η σχέση της πλοειδίας του DNA του βιοπτικού υλικού του προστάτη, με το στάδιο της νόσου, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή». 16Ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Καλαμάτα 25-29/9/2002.

29) «Η εφαρμογή της βελόνας 16G στη διορθική βιοψία του προστάτη. Σύγκριση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το παρασκεύασμα της ριζικής προστατεκτομής». 290 ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-24 Μαίου2003, Αθήνα.

30) «Επίδραση της εξωσωματικής λιθοτριψίας με κρουστικά κύματα (ESWL) στην αρτηριακή πίεση. Η πρώτη μελέτη με την εφαρμογή της μεθόδου της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης (ABPM)». 290 ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-24 Μαίου2003, Αθήνα.

31) « Η εξελικτική πορεία των απεικονιστικών σκιαγραφικών μέσων και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ουρολογίας». 290ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-24 Μαίου2003, Αθήνα.

32) «Η επίδραση της στυτικής δυσλειτουργίας στην ποιότητα ζωής ανδρών μετά από ριζική προστατεκτομή». 170 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 2004.

33) «Ίνωση σηραγγωδών σωμάτων μετά από ενδοπεϊκές ενέσεις προσταγλανδίνης Ε1 για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας». 170 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 2004.

34) «Νόσος Peyronie: Τεχνική Yachia υπό τοπική αναισθησία». 170 Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 2004.

35) « Αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια στις γυναίκες με τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης». 170Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη 2004.

36) «Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία σε 37 ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα». 3o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 25/6/2005, Μονεμβασιά.

37) «Αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια στις γυναίκες με τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης». 3o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 25/6/2005, Μονεμβασιά.

38) «Σπάνιες επιπλοκές τοποθέτησης ουρητηρικών stent: η εμπειρία μας σε 5 περιστατικά». 3o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 25/6/2005, Μονεμβασιά.

39) «Περίπτωση νέας εγκυμονούσας γυναίκας με πρωτοπαθές καρκίνωμα ουροδόχου κύστης». 3o Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας, 25/6/2005, Μονεμβασιά.

40) «Αυξητική φαλλοπλαστική μέσω μικρής τομής 2 cm. Τεχνική και μελέτη σε ανατομικό παρασκεύασμα”.5o Ανδρολογικό Συμπόσιο Πάτρας, Πάτρα, 17-19/3/2006

41) «Σπάνιες επιπλοκές τοποθέτησης ουρητηρικών stent». 18ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 27/9-1/10/2006.

42) «Ανατομικές παραλλαγές σπλαχνικών κλάδων κοιλιακής αορτής». 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα 24-27/11/2010.

43) «Οι νευραγγειακές δομές του θωρακικού τοιχώματος και η σημασία τους στη χειρουργική». 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα 24-27/11/2010.

44) «Σταθμοί στην εξέλιξη των χειρουργικών εργαλείων». 27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Αθήνα 24-27/11/2010.

45) “Τεχνική τοποθέτησης πεϊκής πρόθεσης”. 7ο Ανδρολογικό Συμπόσιο Πάτρας, Πάτρα 4/12/2010.