Γράφει ο Χειρουργός Ουρολόγος Πρωτογέρου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Τι Είναι;

Νεφρεκτομή καλείται η αφαίρεση του νεφρού. Παρότι μπορεί να γίνει και για καλοήθεις παθήσεις λόγω πχ καταστροφής νεφρού από πέτρα ή λοίμωξη όπου ο νεφρός πλέον δε λειτουργεί αλλά είναι και επικίνδυνος για την υγεία του οργανισμού, ο συχνότερος λόγος είναι ο καρκίνος του νεφρού.

Μερική – Ολική – Ριζική Νεφρεκτομή

Η νεφρεκτομή μπορεί να είναι ριζική όπου αφαιρείται όλος ο νεφρός με τα περιβλήματα του και το λίπος που τον περιβάλλει, απλή όπου αφαιρείται μόνο ο νεφρός και μερική όπου αφαιρείται μόνο τμήμα του νεφρού. Επίσης πλέον εφαρμόζεται και στις μέρες μας η ογκεκτομή κατά την οποία αφαιρείται μόνο ό όγκος που βρίσκεται στο νεφρό και διατηρούμε το νεφρικό παρέγχυμα. Η μερική νεφρεκτομή και η ογκεκτομή εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που ογκολογικά είναι επιτρεπτό και σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν έχει άλλο νεφρό οπότε η διατήρηση έστω και μέρους του ενός νεφρού είναι σημαντική.

Ο ουρολόγος μπορεί να λύσει κάθε σας απορία!

Ολική Νεφρεκτομή

Η ολική νεφρεκτομή είναι η μέχρι τώρα επέμβαση εκλογής για τον καρκίνο του νεφρού. Γίνεται με ανοικτή μέθοδο, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Αφαιρούνται ο νεφρός και τα περιβλήματα του με το λίπος που εμπεριέχουν. Αν απαιτείται γίνεται και λεμφαδενικός καθαρισμός της περιοχής. Είναι μια επέμβαση που αν και στερεί τον ένα νεφρό από τον ασθενή εφόσον ο άλλος είναι υγιής δε θα επηρεάσει σε ιδιαίτερο βαθμό τις δραστηριότητες του. Απαιτούνται λίγες ημέρες παραμονής στην κλινική και η αποθεραπεία εξαρτάται από τη μέθοδο. Οι ανοικτές επεμβάσεις λόγω του ότι διανοίγονται περισσότεροι μύες χρειάζονται περισσότερες μέρες αποθεραπείας. Γενικά μετά από διάστημα μιας εβδομάδας ο ασθενής μπορεί να έχει ήπια καθημερινή δραστηριότητα αλλά για πλήρη σωματική άσκηση θα χρειαστεί περισσότερη.

Μερική Νεφρεκτομή

Η μερική νεφρεκτομή προϋποθέτει πως ο όγκος θα αφαιρεθεί πλήρως με το τμήμα του νεφρού που θα εξαιρεθεί αλλιώς δεν έχει νόημα να πραγματοποιηθεί. Μπορεί να γίνει είτε ανοικτά με τομή είτε λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Ο νεφρός παρασκευάζεται και εντοπίζεται το τμήμα του με τον όγκο. Εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει υγιές παρέγχυμα σε ασφαλή όρια γύρω από το μέρος με τον όγκο και προχωρούμε στην αφαίρεση. Συνήθως φροντίζουμε να έχουμε διακόψει προσωρινά την αρτηριακή τροφοδοσία του νεφρού για να μην έχουμε μεγάλη αιμορραγία κατά την επέμβαση. Η μερική νεφρεκτομή τεχνικά είναι πιο δύσκολη σε σχέση με τη νεφρεκτομή και ίσως μεγαλύτερης βαρύτητας για τον ασθενή ειδικά αν παραταθεί ο χρόνος του χειρουργείου ή έχουμε αυξημένη απώλεια αίματος. Η νοσηλεία είναι συνήθως ολιγοήμερη και με τη χρήση της ρομποτικής μπορεί να περιορισθεί σε 1-3 ημέρες.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Ιατρό!

Ογκεκτομή

Η ογκεκτομή είναι συνήθως πιο απλή τεχνικά, χωρίς όμως να είναι πάντα απαραίτητο. Μπορεί κι αυτή να γίνει ανοικτή, λαπαροσκοπική ή ρομποτικά. Παρασκευάζεται ο νεφρός και αναγνωρίζεται ο όγκος που συνήθως μπορεί να αφαιρεθεί εντοπίζεται στην περιφέρεια του νεφρού.

Διακόπτεται προσωρινά η αιμάτωση του νεφρού και αφαιρείται ο όγκος φροντίζοντας τα όρια αφαίρεσης να είναι ελεύθερα καρκίνου. Η επέμβαση είναι μικρής βαρύτητας και η νοσηλεία είναι και εδώ ελάχιστων ημερών ειδικά με τη ρομποτική τεχνική.

Η νεφρεκτομή ολική ή μερική είναι πλέον επέμβαση ρουτίνας. Απαιτεί όμως γνώση κι εμπειρία από το χειρουργό ουρολόγο για να πετύχει κανείς το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Χειρουργό Ουρολόγο και Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Βασίλειο Πρωτογέρου.