Γράφει ο Χειρουργός Ουρολόγος Πρωτογέρου Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Τι Είναι;

Η ριζική κυστεκτομή είναι μια μεγάλη και εξαιρετικά βαριά επέμβαση που συνίσταται στην αφαίρεση της ουροδόχου κύστεως αλλά και του προστάτη. Αποτέλεσμα της αφαίρεσης της κύστεως είναι η ανάγκη κατασκευής μια νέας κατάληξης του ουροποιητικού συστήματος και αυτό γίνεται είτε κατασκευάζοντας νέα ουροδόχο κύστη ή εμφυτεύοντας τους ουρητήρες στο δέρμα.

Πότε Γίνεται – Εφαρμόζεται;

Η ριζική κυστεκτομή γίνεται σε περιπτώσεις καρκίνου της ουροδόχου κύστεως που είναι διηθητικός και δεν μπορεί να αφαιρεθεί διουρηθρικά. Αφαιρείται όλη η ουροδόχος κύστη αφού πρώτα παρασκευαστούν και απολινωθούν οι απολήξεις των ουρητήρων σε αυτήν. Επίσης για ογκολογικούς λόγους πρέπει να αφαιρεθεί και ο προστάτης στους άνδρες αν και έχουν δοκιμαστεί τεχνικές διατήρησης του. Μετά την αφαίρεση της κύστης θα πρέπει να αποκατασταθεί η συνέχεια του ουροποιητικού. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους που ο καθένας έχει τα θετικά και τα αρνητικά του σημεία και η τελική απόφαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το σημείο της κύστης που είχε τον όγκο, την ηλικία του ασθενούς, τη δεξιότητα του και τη δυνατότητα του να περιποιέται μετά τον εαυτό του κ.α.

Ο ουρολόγος μπορεί να λύσει κάθε σας απορία!

Η πιο απλή λύση συνίσταται στην εμφύτευση των ουρητήρων απευθείας στο δέρμα, στο πρόσθιο μέρος της κοιλιάς σχετικά χαμηλά (ουρητηροστομία). Είναι η πιο σύντομη, μειώνει τη βαρύτητα της επέμβασης αλλά πέρα από το μειονέκτημα ότι ο ασθενής θα έχει σακουλάκι στο δέρμα για να συλλέγει τα ούρα, θα πρέπει να έχει και ουρητηρικά stents τα οποία θα τα αλλάζει ανά κάποιους μήνες.

Η δεύτερη επιλογή είναι η δημιουργία μιας δεξαμενής στην οποία θα εμφυτευτούν οι ουρητήρες και εν συνεχεία αυτή η δεξαμενή θα αδειάζει μέσω μιας οπής του δέρματος σε ένα σακουλάκι κολλημένο στο κοιλιακό τοίχωμα (ουροστομία). Η δεξαμενή αυτή είναι φτιαγμένη από το έντερο του ασθενή με μια ειδική τεχνική. Έχει το μειονέκτημα ότι επειδή χρησιμοποιείται το έντερο παρατείνεται ο χρόνος του χειρουργείου και αυξάνονται οι πιθανότητες επιπλοκών καθώς επίσης δεν απαλλάσσεται κανείς από το σακουλάκι. Το πλεονέκτημα είναι ότι δε χρειάζεται να τοποθετήσει κανείς ουρητηρικά stents κι έτσι η καθημερινότητα μετά είναι πιο απλή.

Η πιο σύνθετη τεχνικά αλλά και πιο κοντά στο φυσιολογικό επιλογή είναι η κατασκευή μιας νέας ουροδόχου κύστεως (νεοκύστη) στην οποία θα εμφυτευτούν οι ουρητήρες και αυτή με τη σειρά της θα τοποθετηθεί στη θέση της παλιάς δίνοντας τη δυνατότητα για μια κανονική ούρηση μέσω της ουρήθρας. Όταν η νεοκύστη τοποθετείται στη θέση της παλιάς μιλάμε για ορθότοπη νεοκύστη ενώ αν το στόμιο της τοποθετείται στο κοιλιακό τοίχωμα καλείται ετερότοπη.

Για την κατασκευή της νεοκύστης χρησιμοποιείται έντερο (λεπτό ή παχύ) το οποίο διαμορφώνεται σε ουροδόχο κύστη με κατάλληλη χειρουργική μέθοδο. Δεδομένου ότι το έντερο δεν είναι φτιαγμένο να διαχειρίζεται ούρα, το αίσθημα ούρησης των ασθενών αυτών είναι τροποποιημένο. Η ορθότοπη νεοκύστη είναι η επιλογή που όλοι οι ασθενείς θα επιθυμούσαν αλλά για τεχνικούς ή και ογκολογικούς λόγους δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους. Παρότι συνήθως οι ασθενείς έχουν μια πολύ καλή καθημερινότητα, η εφαρμογή της τεχνικής αυτής μπορεί να συνοδευτεί από μη φυσιολογική ούρηση, ακράτεια και ενίοτε μεταβολικές διαταραχές. Απαιτούνται συχνές εξετάσεις για την παρακολούθηση της υγείας του ασθενή.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Ιατρό!

Η ριζική κυστεκτομή απαιτεί πολυήμερη παραμονή στην κλινική που μπορεί να ξεπεράσει και την εβδομάδα. Η αποκατάσταση στην καθημερινότητα είναι προοδευτική κι εξαρτάται από την ηλικία και την φυσική κατάσταση του ασθενή. Με τις νέες τεχνικές ο ασθενής ανακάμπτει σύντομα και λίγες ημέρες μετά την έξοδο αρχίζει προοδευτικά να επιστρέφει στις δραστηριότητες του.

Παρότι η ριζική κυστεκτομή είναι βαρειά και απαιτητική επέμβαση οι σύγχρονες τεχνικές μπορεί να προσφέρουν πολύ καλά λειτουργικά αποτελέσματα με ασφάλεια για τον ασθενή, προσφέροντας του μια ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο αντίστοιχη με αυτή που είχε πριν χειρουργηθεί.

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Χειρουργό Ουρολόγο και Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Βασίλειο Πρωτογέρου.