Πρωτόκολλο επιμήκυνσης πέους με τη χρήση της συσκευής ANDROPENIS

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η συσκευή ANDROPENIS είναι μια συσκευή που εφαρμόζεται εξωτερικά στο πέος για λίγες ώρες με σκοπό την επιμήκυνση του. Προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της το Ανδρολογικό ιατρείο του Αττικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου οργάνωσε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό την επίβλεψη και τη φροντίδα του Ανδρολογικού ιατρείου. Σκοπός του πρωτοκόλλου αυτού είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η συσκευή επιφέρει αύξηση του μεγέθους του πέους και αν είναι ασφαλής.

Οι ασθενείς χρησιμοποιούν τη συσκευή για έξη μήνες και μετά διακόπτουν τη χρήση της. Η παρακολούθηση συνεχίζεται για άλλους έξη μήνες για να διαπιστωθεί αν τα όποια αποτελέσματα είναι μόνιμα. Το μήκος του πέους καταγράφεται σε χάλαση και σε έλξη (στα ερευνητικά πρωτόκολλα αυτό προσομοιάζει το μέγεθος σε στύση) καθώς επίσης καταγράφεται και η περιφέρεια. Η μετρήσεις γίνονται ανά μήνα το πρώτο εξάμηνο και μετά στους 9 και 12 μήνες.

Κατά την παρακολούθηση κάποιοι ασθενείς σταμάτησαν για διάφορους λόγους  (δεν είχαν το χρόνο πλέον, δεν μπορούσαν να συνηθίσουν τη συσκευή ή δεν ήταν ευχαριστημένοι). Από τους ασθενείς που συνεχίζουν κάποιοι έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη και κάποιοι ακόμα χρησιμοποιούν τη συσκευή. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και στα γραφήματα.

3

2

1

ΣΧΟΛΙΑ

Σε χάλαση το μέγιστο όφελος ήταν 3,5 εκ και κυμαινόταν από 1 έως 3,5 εκ. Ένας ασθενής δεν αύξησε καθόλου το μήκος του πέους του. Μετά τη διακοπή της χρήσης της συσκευής το όφελος σε γενικές γραμμές δείχνει να διατηρείται.

Στη περιφέρεια το όφελος ήταν μικρότερο (μέχρι 1.5 εκ) και παρατηρήθηκε σε λιγότερους ασθενείς.

Σε έλξη («τεντωμένο») το μέγιστο όφελος ήταν πάλι 3,5 εκ και όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν αύξηση που κυμαινόταν από (1 σε 3,5 εκ). 6 μήνες μετά τη διακοπή της χρήσης της συσκευής το όφελος παρέμεινε στους περισσότερους άνδρες όπως φαίνεται και στον πίνακα.

 

graf1
Γράφημα1. Μήκος πέους σε χάλαση σε άνδρες που ολοκλήρωσαν τη 12μηνη παρακολούθησητου πρωτοκόλλου. Η κατακόρυφη στήλη αντιστοιχεί σε cm.

graf2

 

Γράφημα 2. Μήκος πέους σε έλξη («τεντωμένο») σε άνδρες που ολοκλήρωσαν τη 12μηνη παρακολούθηση του πρωτοκόλλου.

Η κατακόρυφη στήλη αντιστοιχεί σε cm.

Βασίλης Πρωτογέρου
Βασίλης Πρωτογέρου
Ο Δρ. Βασίλης Πρωτογέρου είναι Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Βιογραφικό Ιατρού | Επικοινωνία Με Τον Ιατρό
Μιλήστε με το γιατρό